Tänkvärt i svampskogen

 En nyare svampbok är bra och viktigt, en hel del svamparter har omvärderats från matsvamp till oätliga, och vissa räknas idag som giftiga. Jag rekommenderar Pelle Holmbergs Nya svampboken, som är väldigt pedagogisk i sitt upplägg.

Plocka aldrig i plastpåse! Plasten är för tät, det bildas fukt, och risken för bakterietillväxt är stor. Detta kan leda till matförgiftning, väldigt otrevlig påföljd.. Plocka allra helst i korg, och grovrensa svampen redan i skogen så underlättar du för dig själv väl hemma.

Du ska bara äta svamp du är absolut säker på, är du osäker kan du ta hjälp av en svampkunnig person. Man kan däremot plocka även oätliga eller giftiga arter, för att lära sig mer! För att bli förgiftad behöver svampen komma ner i magen, (en sockerbits storlek räcker), så det kan vara bra att skilja matsvamp och andra arter åt i korgen så att inga smulor och småbitar hamnar fel.

 

Dela den här sidan